میکروسکوپ نوری را میکروسکوپ اپتیکی نیز مینامند. اساس کار میکروسکوپ های نوری بر اساس رویت طیف نور مرئی بوده که با چشم انسان قابل تشخیص باشد. برای رویت نمونه در میکروسکوپ های نوری یا ( اپتیکی ) کافیست نمونه در زیر عدسی شیئی قرار بگیرد و کاربر با چشم از عدسی چشمی به نمونه نگاه نماید ، در واقع تصویر با برخورد نور به نمونه و عبور نور از عدسی ها به چشم میرسد که به این ساختار که بر پایه عبور نور از عدسی استوار است میکروسکوپ نوری یا اپتیکی گفته میشود.

قابل ذکر است که عبور نور از عدسی ها تابع قوانین فیزیک بوده که منجر به پراش نور و تغییر ماهیت رنگی آن میشود. در میکروسکوپ های نوری میزان بزرگنمایی از ضرب نمودن میزان بزرگنمایی درج شده بروی عدسی چشمی و شیئی بدست می آید مثلا عدسی چشمی ۱۰X و شئی ۴X بزرگنمایی ۴۰ برابری را حاصل میکند.

اما همانطور که گفته شد عبور نور از لنز و ایجاد تصویری واضح و قابل تشخیص ، دارای محدودیت هایی ست که باعث میشود بزرگنمایی کاربردی این نوع میکروسکوپ ها از حدی فراتر نرود در عمل بزرگنمایی قابل دسترس در میکروسکوپ های نوری حداکثر ۱۸۰۰ برابر میباشد.

میکروسکوپ های بیولوژی از نوع نوری عبوری میباشند( مانند رویت یک قطره خون که بروی لام قرار داشته باشد که نور از درون لام و نمونه عبور مینماید و در عدسی چشمی قابل مشاهده باشد)

استریو میکروسکوپ ها از نوع نوری بازتابی میباشند و برای رویت اجسامی که نور از آنها عبور نمیکند ، کاربرد دارند در واقع نوع نوری بازتابی را بایست انعکاسی نامید چون نور از بالا به سطح نمونه برخورد میکند و مانند نوری عبوری ها نیست که نور از زیر به نمونه تابیده و از آن عبور کرده و سپس به عدسی چشمی برسد. (بطور عمومی این نوع میکروسکوپها را لوپ یا بینوکولار (بینکلار) و استریو میکروسکوپ مینامند.

گروه مهندسی عیار با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصین خود ، میکروسکوپ های نوری را از شرکت اولیمپوس ارائه می نماید .

کمپانی اولیمپوس  Olympus

سازنده انواع میکروسکوپ های نوری پیشرفته

پیشرو در سیستم های اپتیک و تصویربرداری پیشرفته با سابقه بالای تولید و کیفیت و تکرارپذیری عالی

  • میکروسکوپ نوری ویژه متالورژی مدل BX41M

  • میکروسکوپ نوری ویژه متالورژی مدل GX53