کنترل ابعادی

جهت بررسی ابعاد ، زوایا ، سوراخها ، منحنی ها و … قطعات ساخته شده مطابق نقشه ارائه شده ، تجهیزات متنوعی از دستگاههای پیشرفه نظیر CMM , VMM تا تجهیزات ساده تر اما بسیار دقیق نظیر کولیس و ریزسنج و … مورد استفاده صنایع قرار می گیرد . در شرکت مهندسی عیار ، دستگاههای زیر ارائه می گردد :

  • دستگاه CMM
  • دستگاه VMM